BlueCard

32 teksty – auto­rem jest BlueCard.

Mo­je sa­dys­tyczne szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2013, 18:58

Krzy­kiem mias­ta dziś uśpiona. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 lutego 2012, 19:44

jed­no życie nie wys­tar­cza ? nudzi się ? to proszę bar­dzo.. zmień sce­nariusz, zwol­nij sce­narzystę i na własną rękę twórz swój oso­bis­ty, ideal­ny życiorys. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 czerwca 2011, 23:27

po­dar­ty życiorys... a w nim to roz­ma­zane pismo. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 czerwca 2011, 16:28

wyima­gino­wany prob­lem spo­wodo­wany nudną egzystencją..
pot­rzebą is­tnienia, by­cia kimś. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 kwietnia 2011, 00:00

jes­teś jak gówno, wyglądasz jak gówno, a i tak sta­do na­palo­nych much do ciebie ciągnie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 kwietnia 2011, 21:17

Cisza bez ja­kichkol­wiek wy­jaśnień.
Siła, której już daw­no nie mam.
Życie, które w moich oczach do­biega już końca. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 kwietnia 2011, 21:48

poetyc­ko mogę mieć to w dupie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 11 kwietnia 2011, 21:54

te­go już się nie da zmienić,
ta księga zos­tała zam­knięta,
do­konał się za­pis przeznaczenia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 kwietnia 2011, 22:26

znasz al­ko­holi­ka, który ut­rzy­ma się w swo­jej ab­sty­nen­cji ?
znasz ćpu­na, który wyt­rzy­ma bez nar­ko­tyków ?
znasz pa­lacza, który będzie umiał rzu­cić z dnia na dzień ?

uza­leżnienie od Ciebie jest zbyt sil­ne by przeżyć bez niego. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 kwietnia 2011, 20:24
BlueCard

hmm..;]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BlueCard

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność